Lajme flash

Preambul

Kemi vizionin dhe guximin që duke ndryshuar vetveten, të ndryshojmë shoqërinë dhe vendin. Të(...)

Preambul
Integrimi në Bashkimin Europian
Integrimi në Bashkimin Europian

Marrja e statusit të vendit kandidat dhe fillimi i bisedimeve për anëtarësimin në Bashkimin Evropian do të(...)

Programi i Qeverisë 2013-2017

Puna Ministrisë së Financave në 300 Ditët e Para të(...)

Programi i Qeverisë 2013-2017
Shteti i së Drejtës dhe demokratizimi i shoqërisë

Qeveria angazhohet për të rikthyer besimin e publikut në një Shqipëri më të sigurt, ku forca e ligjit(...)

Shteti i së Drejtës dhe demokratizimi i shoqërisë

Ratifikimi i huasë me FMN

Ratifikimi i huasë me FMN

Shqipëria është duke u përballur me sfida serioze ekonomike. Ritmi i rritjes së ekonomisë është ngadalësuar ndjeshëm nga viti në vit. Nga një rritje ekonomike me rritje mesatare 6 % në tremujorin e tretë të vitit 2013 arriti me  -2.6 %. Kriza financiare globale nuk u trajtua me kujdesin e duhur, duke mos pasur një ide të qartë të kohëzgjatjes së saj dhe mënyrat e transmetimit në ekonominë e vendit. Ngadalësimi në(...)

më shumë
Shlyerja e Detyrimeve të Prapambetura

Shlyerja e Detyrimeve të Prapambetura

Në kuadër të zbatimit të VKM nr. 50, datë 05.02.2014 “Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura e të planit të veprimit”, të ndryshuar”, për vitin 2015 Ministria e Financave ka vijuar punën për të siguruar vazhdimin e procesit të shlyerjes së detyrimeve të prapambetura.

Në kuadër të strategjisë, deri më datë 31 dhjetor 2015, Ministria e Financave ka alokuar në(...)

më shumë